حضرت علی (ع): از کفاره گناهان بزرگ به فریاد ستمدیدگان رسیدن است و شاد کردن غمگینان.
بازديدهای امروز:0
بازديدهای اين ماه:4
مجموع بازديدهای سال:30
مجموع بازديدها:5977
فراخوانی های امروز2
فراخوانی های ماه29
مجموع فراخوانی ها:196062